Pályázat a Debrecen 17015/2 helyrajzi számú, a Magyar Állam tulajdonában és a MÁV Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlanon található Debrecen-Tócóvölgy MÁV állomás felvételi épületében lévő 41,04 m2 alapterületű helyiségek bérbeadására

A Magyar Államvasutak Részvénytársaság (rövidített elnevezése: MÁV Zrt. székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.) nyilvános pályázati eljárás lefolytatásával bérbevételre meghirdeti a Debrecen 17015/2 helyrajzi számú ingatlanon, természetben a Debrecen-Tócóvölgy MÁV vasútállomás felvételi épületben található 41,04 m2 összalapterületű helyiségeit. Bérleti szerződés határozatlan időre köthető.

Helyrajzi szám és cím

Megnevezés /művelési ág

Bérleményi terület összesen

(m²)

Minimum nettó bérleti díj (kikiáltási ár)

(Ft/hó)

Ingatlan-kezelési díj nettó

(Ft/hó)

Ajánlati biztosíték

(Ft)

Licit-lépcső

(Ft)

4031 Debrecen 17015/2

kivett vasút

41,04

23.905

2.167

132.435

5.000

Részletes pályázati kiírás - ellenérték nélkül - igényelhető:

  • személyesen: 4024 Debrecen Piac u. 18. 105. sz. irodában
  • elektronikusan: db.vagyongazdalkodas [KUKAC] mav.hu e-mail címen

Bérlemény megtekinthető: előzetes bejelentkezés alapján, valamint igény szerint az alább található telefonszámon történő előre egyeztetett időpontban.

Pályázati ajánlat benyújtható:

  • helye: 4024 Debrecen Piac u. 18
  • határideje: 2023. 01.10. 13:00 óra
  • módja: a részletes pályázati kiírásban rögzített feltételek szerint

Elektronikus licit: Több érvényes pályázati ajánlat esetében elektronikus licit megtartása, melynek tervezett időpontja: 2023. 01. 13.

A nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés csak természetes személlyel vagy törvényben meghatározott átlátható szervezettel köthető.

A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati felhívás meghirdetését követően a pályázati eljárást indokolás és költségtérítés nélkül visszavonja, elektronikus liciteljárástól visszalépjen, illetve hogy eredményes pályázati eljárás esetében ne kössön szerződést, azt indoklás nélkül eredménytelennek minősítse. A pályázati kiírás visszavonásából, az eljárás eredménytelenné nyilvánításából, illetve a szerződéskötés elmaradásából eredő károkért Kiíró semmilyen felelősséget nem vállal. Ez esetben a befizetett ajánlati biztosíték hiánytalanul, kamatmentesen visszajár.

Bővebb tájékoztatás a pályázati ajánlat benyújtásának helyén vagy a +36/30-466-7975 telefonszámon kérhető.

.  .  .  .

Kiírás dátuma:
2022. november 24. csütörtök, 10.45
Leadási határidő:
2023. január 10. kedd, 13.00
Elbírálás dátuma:
2023. január 13. péntek, 10.00
Letölthető dokumentumokMéretDátum
PDF ikon reszletes_palyazati_tajekoztato_debrecen_tocovolgy_volt_resti_.pdf1.97 MB2022.11.24.