2022.05.14. Táblaavatás Badacsonytördemic-Szigliget vasútállomáson

2022. május 16. hétfő, 12.57 / Utolsó módosítás: 2022. május 16. hétfő, 12.57

A Vasutas Természetjárók Szövetsége és a MÁV VSC Természetjáró Szakosztály szervezésében 2022. május 14-én Badacsonytördemic-Szigliget vasútállomáson emléktábla avatásra került sor. Az emléktábla megemlékezik az Országos Kéktúra mozgalom születésének 70-ik és Trencséni Zsigmond születésének 100-ik évfordulójáról.

Szép hagyománya a vasutas társadalomnak, hogy egy-egy nevezetes esemény, tiszteletre méltó teljesítmény, vagy ezek megbecsülésre érdemes alkotóiról – a helyhez kötődően, a vasútállomások utasforgalmi létesítményeinek jól látható helyein – emléktábla állításával emlékeznek meg.

A szervezők jó előre megkérték és megkapták az engedélyt a MÁV Zrt. felsővezetőitől, akik támogatásukról biztosították a turistákat. Sok vasutas szakember teljes szakmai meggyőződéséből (és lelkes turista mivoltából) adódóan támogatta a Trencséni Zsigmondra emlékező tábla megvalósítására történt kezdeményezést és adta ehhez aláírását. A teljesség igénye nélkül megemlítünk közülük néhány neves személyiséget: Rigó Zoltán (nyugalmazott MÁV Vezérigazgató), Kisteleki Mihály (nyugalmazott MÁV Igazgató), Garancsi István (Magyar Természetjáró Szövetség Elnök), Dr. Kormányos László (MÁV-START Zrt. Műszaki és üzemeltetési vezérigazgató-helyettes), Szalay András (MÁV-START Zrt. Személyszállítási Központ nyugalmazott vezetője - Szombathely), Kerti Lajos (nyugalmazott főiskolai adjunktus, nyugalmazott MÁV mérnök-főtanácsos, Széchenyi István Egyetem, Győr Vasútgépész Tanszék), Prof. Dr. habil. Lakatos István (Széchenyi István Egyetem, Győr Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar, Közúti és Vasúti Járművek Tanszék Általános dékánhelyettes, tanszékvezető, egyetemi tanár), Földházi Pál (okleves villamosmérnök, nyugdíjas MÁV mérnök-főtanácsos, korábban a MÁV Erősáramú szakág villamos csoport vezetője), Horváth Viktor (okleves villamosmérnök, nyugdíjas MÁV mérnök-főtanácsos, korábban a MÁV Erősáramú szakág vezetője).

Az ünnepségre az ország minden pontjáról közel 100 fő turista és érdeklődő helybéli érkezett és hallgatta a MÁV Zrt. Széchenyi-hegyi Gyermekvasút Fúvós Zenekara térzenéjét. A pontban 11 órakor felhangzó fanfár az ünnepség kezdetét jelezte, ekkor a résztvevők zenekari kísérettel elénekelték a Himnuszt, majd meghallgatták Áprily Lajos, „Veletek vándorolgatok” című versét Szalai András műértő előadásában.

A zenekar fanfárt játszik Szalai András verset szaval

Az emlékező turisták egy csoportja

Nagy Ottó, a MÁV VSC turistája elsőnek Badacsonytördemic község polgármesterének, Horváth Zoltán úrnak adta meg a szót, aki köszöntötte a hallgatóságot, a Trencséni családot, és a MÁV Zrt. részéről megjelent Gelencsér László urat, Tapolca állomásfőnökét. Polgármester úr kitért a hely, a táj hatalmas vonzerővel bíró szépségére, a borkészítés, vendéglátás lehetőségeire. Őt Szentgyörgyi Magdolna, a Vasutas Természetjárók Szövetsége Elnöke követte, aki beszédében az elmúlt fél év eseményeit, a táblaavatás-előkészítésével kapcsolatos nehézségeket is részletezte. Megemlékezett a 44 éve ez előtt itt felavatott Országos Kéktúrára emlékező tábláról, melynek állításának fő motorja akkor az aktív turista életet élő Trencséni Zsigmond volt.

Horváth Zoltán polgármester úr beszédét mondja Szentgyörgyi Magdolna VTSZ Elnök beszéde közben

A család képviseletében Trencséni Mária kapott szót. Részletes, sokszor bensőséges hangulatú beszámolót kaptunk „Zsiga papa” szakmai, magánéleti és turista életútjáról és főleg utolsó, e helyt töltött éveiről, tevékenységeiről, a szőlőművelés nehézségeiről, melynek fortélyait ő ekkor, itt tanulta ki. A bor és pálinka készítés eredményeit sok-sok turista-barát élvezhette az árnyas fák alatt, a pince hűvösében, a jó társaságban. Elérkezett a várva várt pillanat is, Szentgyörgyi Magdolna és Trencséni Mária leleplezték a korábban, két nappal előbb, a MÁV tapolcai épület-karbantartó részlegének munkatársai által szakértően felszerelt emléktáblát.

A család képviseletében Trencséni Mária szólt az egybegyültekhez A várva-várt pillanat, lehull a lepel...

Koszorúzások következtek, elsőnek a család részéről Zsiga bácsi három lánya, Mária, Katalin és Erzsébet koszorúzott, majd Horváth Zoltán polgármester kisfiával és Szántai Attiláné önkormányzati képviselő asszony helyezte el a község megemlékező virágait. Végül a Vasutas Természetjárók Szövetsége képviseletében Molnár Angéla és Ráfli Imre díszítette csokrával az emléktáblát.

A Trencséni család koszorúzik, Katalin igazítja a szalagokat Emlékezik édesapjára Katalin, Mária és Erzsébet

Badacsonytördemic község koszorúja érkezik Főhajtással a VTSZ nevében Molnár Angéla és Ráfli Imre

A Trencséni Család és Nagy Ottó, a MÁV VSC turistája a tábla előtt Balról a 44 éve avatott, jobbról az idei, új emléktábla

Ekkor nagy érdeklődéssel a turisták tülekedve, egymást taposva filmezték, fotózták a végre eléjük táruló szép látványt és figyelmeztek a tábla intő szavára: „A HOSSZÚ ÉLET TITKA A MÉRTÉKLETESSÉG ÉS A RENDSZERESSÉG!”

Gyorsan-gyorsan, én is akarok egy jó fotót! Maradt még hely és idő, nekik is jutott még a látványból!

Az emléktábla előtt emlékező fotók is készültek a túrára gyülekező társaságról, és a térzenét szolgáltató, közreműködő MÁV Zrt. Széchenyi-hegyi Gyermekvasút Fúvós Zenekara tagjairól.

A turisták népes csoportja a tábla körül

Külön köszönet a lelkes muzsikusoknak, a MÁV Zrt. Széchenyi-hegyi Gyermekvasút Fúvós Zenekara tagjainak

Alkalom nyílt egymást régen nem látott volt munkatársak baráti beszélgetéseire, a szép emlékek felelevenítésére. Gyülekeztek sokan, mert hamarosan indult a Vasutas Természetjárók Szövetsége központi szervezésű éves programjaként meghirdetett Vasutas Természetjáró Nap programjai, túrái, fel a Badacsony előbb lankás, majd egyre meredekebben emelkedő ösvényein.

Gyülekeznek a menetre Kvaterkázunk egyet, szép emlékek idézése

A táj szépsége mindenkivel feledtette a kaptatók nehézségeit, az izmokat megdolgoztató emelkedők buktatóit. A túrák végén pedig hűvös falaival, nyugtató látványával várta őket Badacsonytomaj bazalttemploma, végül, de nem utolsó sorban a hegy leve, a jóféle itóka.

A szép táj, Balaton vize, forró levegő, hűs fák árnyékában Rövid pihenő az úton

Versmondónknak még volt a tarsolyában pár rím Még fenn a hegyen

A templom hűvös falai, a túra vége Ez az emlék még egy kis ideig megmarad..., de aztán megisszuk!

Fotók: Szentgyörgyi Magdolna, László Gabriella, Honvári Terézia és Sándor Tibor

Szöveg: Sándor Tibor