A MÁV FKG Kft. alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

 

 

A Társaság főtevékenysége:

 

4212’08 Vasút építése

 

 

A Társaság működése szempontjából jelentőséggel bíró alapvető jogszabályok:

 

2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

2000. évi C. törvény a számvitelről

2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről

252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet a vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól

305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról

46/2015. (VIII. 26.) NFM rendelet a transzeurópai vasúti rendszerre vonatkozó kölcsönös átjárhatósági műszaki előírásokról

10/2008.(VI. 30.) KHEM rendelet a vasúti igazgatási szerv részére fizetendő felügyeleti díj megfizetésének módjáról és feltételeiről

9/2008. (VI. 30.) KHEM rendelet a vasúti igazgatási szerv által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

19/2011. (V. 10.) NFM rendelet a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól

412/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet a vasúti járművek forgalomba hozatala, üzembehelyezése engedélyezéséről, időszakos és rendkívüli vizsgálatáról, hatósági járműnyilvántartásáról

413/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet a vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról

414/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő hatósági eljárásokról, valamint a vasúti közlekedési hatóság felügyeleti tevékenysége részletes szabályairól

55/2015. (IX. 30.) NFM rendelet a vasúti pályahálózathoz történő nyílt hozzáférés részletes szabályairól

72/2006. (IX. 29.) GKM rendelet a közlekedési hatóság által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet a hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról

26/2003. (IV. 28.) GKM rendelet az Országos Vasúti Szabályzat III. kötetének kiadásáról

18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról

16/1994. (IV. 26.) KHVM rendelet a vasutas biztosítottak köréről és a vasútegészségügyi intézetekbe történő beutalás szakmai rendjéről

17/1993. (VII.1.) KHVM rendelet az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló szabályzatok kiadásáról

18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról

                 

 

 

 

 

Közérdekű adatok igénylése

 

MÁV FKG Kft.

1426 Budapest Pf.: 98/1.

e-mail: kozadat [KUKAC] fkg.hu

Közadatfelelős neve: Bánóci Zoltánné

 

 

 

 

Letölthető dokumentumokMéretDátum
PDF ikon MÁV FKG Kft. SZMSZ 2023.11.029.4 MB2024.03.05.
PDF ikon MÁV FKG Kft. Társasági szerződése 2024.02.27.932.02 KB2024.04.04.