Vasúti utazási igazolványokkal kapcsolatos tudnivalók

Az alábbiakban ellenőrizheti, hogy arcképes igazolványa tiltott-e.

Tájékoztatás menetkedvezményi ügyintézésről

A vasúti utazási igazolványokkal kapcsolatos ügyfélfogadás ideje:

hétfő – csütörtök  8.00-14.00-ig
péntek  8.00-12.00-ig

Ügyfélfogadás helye: 1087 Budapest, Kerepesi u. 3.

 

A menetkedvezményi térítési díjak a következők:

Vasúti utazási igazolvány

Kiállítás díja 1.250 Ft/igazolvány
Érvényesítés díja 1.250 Ft/igazolvány
Pótlás díja 6.250 Ft/igazolvány

Nemzetközi okmányok (FIP)

FIP szabadjegy kiállításának díja 600 Ft/szelvény
FIP igazolvány kiállítás díja 2.000 Ft/igazolvány
FIP igazolvány érvényesítés díja 2.000 Ft/igazolvány
Elveszett/ellopott FIP igazolvány pótlásának díja 4.000 Ft/igazolvány
Rongált FIP igazolvány cseréje 3.000 Ft/igazolvány

FIP szabadjegyek és FIP igazolványok kiállítása illetve érvényesítése 1. kocsiosztályra csak azoknak a munkavállalóknak lehetséges, akik belföldi vasúti utazási igazolványa 1. kocsiosztályra érvényes és legalább 20 év kedvezményre jogosító társaságnál eltöltött, folyamatos munkaviszonnyal rendelkeznek, vagy a vasúti utazási igazolványuk sorszáma „9” számmal kezdődik.

Az alábbi társaságok jogosultak FIP kedvezményre:
 • MÁV Zrt.
 • MÁV-START Zrt.
 • MÁV FKG Kft.
 • Záhony-Port Zrt.
 • MÁV SZK Zrt.
 • MÁV VAGON Kft.
 • MÁV KFV Kft.
 • Rail Tours Kft.
 • MÁV-HÉV Zrt.

A felsorolt társaságok munkavállalói és igényjogosult családtagjai akkor jogosultak nemzetközi utazási kedvezményre, amennyiben a belföldi menetkedvezményt a szokásos feltételek szerint megkapják és a FIP szabályzatban előírt követelmények teljesülnek.

Üzletszabályozás és menetkedvezmény


TÁJÉKOZTATÓ nyugdíjas vasúti utazási igazolványok érvényesítéséhez

A vasúti utazási kedvezményre jogosultak körét és a kedvezmény mértékét a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény és az 57/2009. (X. 20.) KHEM rendelet szabályozza.

A rendelet kimondja, hogy a vasúti utazási igazolványokat évente érvényesíteni szükséges!

Az érvényesítésben az alábbi jogosultak érintettek:

 • munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók (munkavállalók, közalkalmazottak, stb.) és hozzátartozóik,
 • nyugdíjasok hozzátartozói, felülvizsgálatos rokkantak és hozzátartozóik, rendszeres szociális járadékosok és hozzátartozóik,
 • üzemi balesetet szenvedettek hozzátartozói,
 • elhunyt jogszerzők hozzátartozói (özvegyek, árvák).

Nem kell érvényesíteni az alábbi jogosultaknak:

Öregségi nyugdíjas jogszerző és végleges állapotú rokkant nyugdíjas jogszerző (5888 és 6888 számú igazolványok), kivéve a MAHART, BAHART és Erdei vasúttól nyugdíjba vonult jogszerzők

A 2023. évre érvényes vasúti utazási igazolvány érvényesítés nélkül 2024. január 31-ig érvényes (kivéve azok, melyeket nem szükséges érvényesíteni).

A vasúti utazási igazolvány érvényesítési díja érvényesítendő igazolványonként 1250 Ft (ÁFA-val együtt), ami a MÁV-START Zrt. által kiküldött csekk befizetésével, vagy az összeg bármelyik gépesített személypénztárban való befizetésével teljesíthető. Aki az érvényesítési dokumentumokat e-mailben igényelte, az átutalással is teljesítheti a befizetést, az e-mailben kapott tájékoztatás szerint.

A MÁV-START Zrt. által kiküldött, érvényesítéshez szükséges adatlapok kitöltését a levél hátoldalán található kitöltési útmutató alapján kell elvégezni.

A kitöltést követően az adatlapo(ka)t a MÁV-START Zrt. Értékesítési Szervezet menetkedvezményi szakterületének (MÁV-START MK) kell visszajuttatni az eredeti befizetést igazoló pénztárbizonylattal, vagy csekkel és a kitöltési útmutatóban megjelölt dokumentumokkal. Az érvényesítés során az adatlapo(ka)t személyesen, postai úton is eljuttathatja a MÁV-START MK részére. Aki az érvényesítési dokumentumokat e-mailben igényelte, e-mailben is visszaküldheti. Személyes érvényesítés esetén a MÁV-START MK munkatársai, amennyiben az adatlapo(ka)t, és a csatolt dokumentumokat megfelelőnek találják, elektronikus úton azonnal érvényesítik az igazolvány(oka)t. Az igazolványok személyes érvényesítése a MÁV-START MK Ügyfélszolgálatán (1087 Budapest, Kerepesi u. 3. fszt. 2.) hétfő-csütörtök 8.00-14.00 óráig, pénteken 8.00-12.00 óráig végezhetik el.

Amennyiben postai úton juttatja el az érvényesítéshez megküldött adatlapo(ka)t, kérjük, hogy azt az adatlap(ok) mellékleteként kiküldött válaszborítékban tegye. Az adatlap(ok) mellékleteként kérjük az eredeti befizetést igazoló bizonylat megküldését is. A MÁV-START MK munkatársai a megfelelő adatlap(ok) és csatolt dokumentumok esetén a beküldött igazolvány(oka)t elektronikus úton érvényesítik. Az érvényesítésről  2024.02.01. után itt a honlapon feljebb kialakított lekérdező mezőben tájékozódhatnak.

Az elektronikus úton történő érvényesítéshez az igazolványokat nem kell megküldeni!

Kérdés esetén a 06(30)7384623, 06(30)3409261, 06(30)8345997, 06(30)1777912 telefonszámokon állunk rendelkezésükre.


Tisztelt Munkavállalók és Nyugdíjas jogszerzők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Miniszterelnöki Kormányiroda családok ügyintézésének egyszerűsítése jegyében született döntése alapján 2023. IX. 1-től. módosult „Az egyes vasúti utazási kedvezményekről szóló 57/2009. (X. 20.) KHEM rendelet”:

Minden olyan eltartott gyermek, aki 2024. március 31-ig a 16. életévét betöltötte, csak akkor jogosult vasúti utazási igazolványra, ha a 2023/2024 tanévre vagy II. félévre érvényes matricával ellátott diákigazolványának fénymásolatát (vagy a jogszabályban meghatározott diákigazolványt helyettesítő igazolást) 2024. március 25-ig a munkáltató képviselőjénél leadja (nyugdíjasok esetében a Menetkedvezményi ügyfélszolgálatnak megküldi). A fénymásolaton jól olvashatónak kell lenniük az érvényesítő matrica adatainak (a másolatok e-mailben is megküldhetők).

Tekintettel arra, hogy a 16-18 év közötti jogosult gyermekek nappali tanulmányaikat 2023. novemberében igazolták és a diákigazolványra éves matrica van ragasztva, részükre újabb igazolást nem kell leadni!

Kérdés esetén a 06(30)7384623, 06(30)3409261, 06(30)8345997, 06(30)1777912 telefonszámokon állunk rendelkezésükre.


Tájékoztató a FIP szabadjeggyel történő utazáshoz

Figyelem! A FIP szabadjegy igények leadási határideje adott év terhére miden évben: november 30.

A FIP tagvasutaknak egységesen a következő felhasználási feltételeket kell alkalmazniuk a vasutasok és igényjogosult hozzátartozóik FIP kedvezménnyel történő nemzetközi utazásánál: 

 • FIP igazolvány igénybevételével történő kedvezményes menetjegy váltásakor a jegypénztárban a FIP igazolvány tulajdonosának fényképes, határátlépéshez szükséges, személyazonosításra alkalmas igazolvánnyal (pl: útlevél, személyazonosító igazolvány) kell igazolnia magát.
 • Jegyvizsgálatkor a FIP igazolvány alapján váltott kedvezményes menetjeggyel és a FIP szabadjeggyel utazók kötelesek fényképes, határátlépéshez szükséges, személyazonosításra alkalmas igazolvánnyal (pl: útlevél, személyazonosító igazolvány) igazolni magukat. A személyazonosság igazolásának megtagadása esetén az utast jegynélküli utasnak kell tekinteni.

Tájékoztatjuk valamennyi FIP nemzetközi utazási kedvezményre jogosult munkatársat, hogy az alábbi korlátozások érvényesek a FIP okmányokkal történő utazáskor.

Korlátozások az ÖBB-nél (Osztrák Vasút)
Figyelem: A GYSEV Sopron-Ebenfurt viszonylatán a továbbiakban utazásra csak az ÖBB FIP kedvezmények érvényesek!

Az Ausztriába FIP szabadjeggyel utazóknak külön igénybevételi díjat kell fizetniük:

 • az ÖBB vonalán közlekedő valamennyi RJ, ICE, IC, EC vonatokon mind be- és kilépő illetve belföldi forgalomban,
 • a Graz – Klagenfurt viszonylatban közlekedő ICB vonatokon az osztrák belföldi és nemzetközi viszonylatban.

A díjat meg kell fizetniük mind a magán-, mind a szolgálati céllal utazóknak, beleértve a „Kein Zuschlag erforderlich” bélyegzővel ellátott szolgálati- és kísérő utazásokat is.

A megfizetendő igénybevételi díj a fenti vonatkategóriákon:

2. osztályon 10 €

1. osztályon 15 €

Ez a díj a vonaton pótdíjmentesen váltható meg.

A megfizetett igénybevételi díj érvényessége a kiadást követő nap 24:00 óráig érvényes és tetszőleges számú utazásra jogosít a FIP szelvény szerinti kocsiosztályon. A megvásárolt helybiztosítás független az igénybevételi díjtól, azt nem helyettesíti.

A következő esetekben nem kell megfizetni az igénybevételi díjat:

 1. helyi (elővárosi) forgalomban

 2. ÖBB éjszakai vonatok igénybevétele esetén

 3. FIP igazolvány alapján váltott 50 %-os mérséklésű menetjegy esetén

 4. az ÖBB ÖsterreichCard felmutatójának

 5. FIP kártya felmutatójának

 6. a Magyarországot érintő alábbi vonatokon:

     346/347 DACIA
     EN462/463 KÁLMÁN IMRE (München)
     EN 40462/466, 463/40467 WIENER WALZER (Zürich)
   
 7. EuRegio (ER) vonatok Győr – Bruck a. d. L, Győr – Wien

Korlátozások a DB-nél (Német Vasút)

A DB (német) vasút tájékoztatása szerint a várható nagy kihasználtság miatt a Letölthető dokumentumok között található dokumentumokban szereplő vonatokat FIP magánutazásra érvényes szabadjeggyel nem lehet igénybe venni. A vonatok használata a megnevezett viszonylatokra és a feltüntetett napokra korlátozódik, nem számít, hogy ünnepnapról vagy hétvégéről van-e szó.

Az ezen vonatokat szolgálati célú felülbélyegzés nélküli FIP szabadjeggyel használó utasokat érvényes jegy nélküli utasként kezelik.

Figyelem: A „bahn.comfort” jelzéssel ellátott ülések kizárólag a DB „BahnBonus” hűségprogramjában résztvevő különleges utasok számára vannak fenntartva.

Egyebekben a német vasút felhívja a figyelmet, hogy utazás előtt ellenőrizzék az igénybe venni kívánt vonat zsúfoltságát a DB vasút honlapján, illetve a DB-Navigatorban:

 • szürke ikonok a különböző alacsony foglaltsági szinteket jelzik
 • narancssárga ikon "az ülőhelyek több mint 50%-os foglaltsága várható"
 • piros ikon "rendkívül magas foglaltság" esetén a helyjeggyel nem rendelkező utasok válasszanak másik vonatot.

Arra kérnek minden FIP okmánnyal utazót, hogy ne használja a magas foglaltsági szintű (pl. kis befogadóképességű) vonatokat.

Korlátozások a CD-nél (Cseh Vasút)
 1. A CD vasút üzleti vonataira a magánutazásra kiállított CD FIP szelvénnyel utazóknak egyszeri felárat kell fizetniük.

 2. Ha az utas a FIP igazolvány alapján váltott 50%-os kedvezményű jeggyel vagy FIP szolgálati célú utazási okmánnyal utazik, akkor neki nem kell a felárat megváltani.

 3. Az egyszeri felár mértéke 160 CZK vagy 6,5 EUR minden utas számára (függetlenül az életkortól és a kocsiosztálytól), a fizetés pénznemét az utas maga választhatja meg.

 4. Az egyszeri felár megfizetéséről minden utas nyugtát kap, melyen feltüntetésre kerül annak az utazási okmánynak a száma, amelyhez azt kiadták.

 5. Az egyszeri felár mindig az érvénytartam első napján 0.00 órától a következő nap 24.00 óráig érvényes.

 6. Az egyszeri felár legfeljebb 60 napos elővétellel váltható meg a pénztáraiban, a CD E-Shopban és a vonaton a jegyvizsgálónál. A felár korlátlan számú utazásra érvényes az érvénytartamán belül az utazási kedvezményre jogosultság szerint az 1., illetve 2. kocsiosztályon.

 7. Az egyszeri felár visszaváltására lehetőség van az érvénytartam kezdetét megelőző nap 23.59 óráig 0% levonással, a pénztári vásárlást követő 15 percen belül 0% levonással, vagy a fel nem használt felár dokumentum visszatérítésére az érvénytartam első napján 08.00 óráig 100 CZK levonással. Egyéb esetekben nincs visszatérítés.

 8. A ČD kereskedelmi vonatok listája a Letölthető dokumentumokban található, mely a menetrendváltozás függvényében módosulhat.

 9. A Dél-Morva régióban (JMK) a régió által megrendelt személyvonatokon a FIP kedvezmények nem érvényesek. A régiót érintő gyors, EC, IC, RJ vonatokon a kedvezmények továbbra is használhatók. A FIP korlátozásban érintett vonatok listája a Letölthető dokumentumokban található.

 10. A Pilsen régióban a P2 vonalon a régió által megrendelt személyvonatokon a FIP kedvezmények nem érvényesek. A FIP korlátozásban érintett vonatok listája a Letölthető dokumentumokban található.

Korlátozások az FS-nél (Olasz vasút)

Olasz vasutakon FIP utazási okmánnyal utazók igénybevételi korlátozása (Érvényes: 2023.06.11- től)

A MÁV-START Zrt.-t által a FIP összefüggésben végzett adatkezelésre vonatkozó adatkezelési tájékoztató az Adatkezelési tájékoztatók között a 2.11. pontban érhető el.