Tudnivalók csoportos utazás szervezéséhez

Kérjük, hogy csoportos utazási igényét, a tervezett utazása előtt legalább 7 munkanappal korábban jelentse be! A bejelentést a honlapon kialakított felületen tehetik meg. A díjmentes kísérői kedvezményt csak az előzetesen bejelentett és visszaigazolt csoportoknál lehet igényelni.  A visszaigazolás az utazást megelőző 3. nap 14 óráig a bejelentésben megadott e-mail címre történik. A szervezőnek a visszaigazolást követően, de legkésőbb az utazás előtti napon kérnie kell a csoportos menetjegy kiállítását, a Bejelentésben rögzített feltételek alapján. A csoportos utazásért felelős kísérőnek a Bejelentés pénztártól visszakapott példányát a menetjegyekkel együtt az utazás befejezéséig meg kell őriznie.  A visszaigazolás és díjmentes elszámolás hiányában a kísérők az alanyi jogon járó kedvezményüket vehetik igénybe.

A csoportos utazások esetében érdemes elsősorban a kedd-szerda-csütörtöki napokat választani, illetve a reggeli és délutáni csúcsidőn kívül utazni a zsúfoltság elkerülése érdekében.
Adott napra és vonatra a csoportok elhelyezésére vonatkozó maximum létszámot a MÁV-START a kihasználtság függvényében korlátozhatja.

A csoportos utazások jelentősen megnövekedett száma miatt kérjük kizárólag a mavcsoport.hu/csoportos_utazas felület használatát. Jelenleg munkatársaink telefonon történő megkeresést munkanapokon 10.00 és 14.00 óra között tudnak fogadni. Köszönjük megértésüket!

Kedvezmények  

14 éves korig minden gyermek utazása díjmentes. A kísérők kedvezményét a megkezdett 10 fő gyermekenként kell számolni (kivéve díjmentes múzeumlátogatás) az alábbiak szerint:

 • Az óvoda által kiállított Bejelentés alapján (intézmény bélyegzője szükséges) legalább 6 fő óvodás gyermek együttes utazása esetén megkezdett 10 fő gyermekenként a velük utazó 3 fő kísérő díjmentes menetjegyváltásra jogosult.
 • Az állami gondozott gyermekek legalább 3 fős csoportja és az őket kísérő 2 fő nevelő a gyermekotthon vagy a nevelőszülői hálózat működtetője által az utazás napjára kiállított bejelentés alapján jogosult a kedvezményre (intézmény bélyegzője szükséges) 
 • Legalább 6 fő 10 éven aluli gyermek együttes utazása esetén megkezdett 10 fő gyermekenként 2 fő kísérő jogosult a díjmentes menetjegy váltására.
 • A nappali oktatás munkarendje szerint folyó oktatásában részt vevő legalább 6 fő 10 éven felüli diák utazása esetén, megkezdett 10 fő diákonként 1 fő kísérő jogosult a díjmentes utazási kedvezményre.
 • A 14 év feletti, nappali tagozatos diákok legalább 6 főből álló csoportos utazása esetén az utazás szervezője által kiállított Bejelentés alapján 50%-os mérséklésű menetjegy vagy kedvezményes vármegye- illetve országbérlet váltására, valamint megkezdett 10 fő diákonként 1 fő kísérő díjmentes kedvezményre jogosult.
 • A Szátv. hatálya alá tartozó 14-től 18 éves korú, a legalább 10 főből álló gyermekek csoportja és a velük utazó 2 nagykorú kísérő előzetes Bejelentés alapján és a Magyar igazolvány felmutatása mellett, évente egy alkalommal díjmentes utazásra jogosult. A jegykiadóhely a menetdíj elszámolást a csoport valamennyi tagja Magyar igazolványának 1. mellékletében a tárgyévre vonatkozóan előjegyzi.

Elszámolás és érvénytartam

A Bejelentés mindkét példányát kitöltve az elszámolást végző jegykiadóhely részére legkésőbb az utazást megelőző napon kell átadni. Egy Bejelentést kell adni, ha a visszaúti jegyváltás az odaúti jegyváltással egy időben történik. Eltérő jegyváltási időpont esetén mind az oda-, mind a visszaúthoz külön Bejelentés szükséges.

A menetdíj elszámolása egyúti menetjegyen történik. Ha a csoport feláras vonattal tervezi az utazását, a helyjegy, pótjegy árát ki kell fizetniük.

Az utazás megkezdése

Az utazást a Bejelentésben megjelölt napon és vonattal kell megkezdeni. Ha a csoport a Bejelentésben megjelölt vonattal utazását nem tudja megkezdeni, a bejelentett vonat indulása előtt legalább 1 órával köteles a jegypénztárnak az indulási időpont megváltoztatását bejelenteni. Ha a menetjegy érvényességének első napja módosul, a menetjegy cserélhető.

Költségtérítés a csoportos utazás elmaradása esetében

Ha a bejelentett utazást a csoport visszamondja vagy elhalasztja és a  vasútnak az előkészület során már külön teljesítményei merültek fel, úgy a Vasúttársaság a költségei megtérítését kérheti.

Visszatérítés

Ha a csoport az elszámoltnál kisebb létszámmal, alacsonyabb kocsiosztályban, rövidebb útvonalon utazott, és ezt az igénybe vett vonatok jegyvizsgálóival létszám és kedvezmény mértéke megjelöléssel igazoltatták, a menetdíj-különbözet visszatérítését kérhetik.

A kérelmet az igazoltatott menetjegy példányának csatolásával a MÁV-START Zrt. Ügyfélszolgálatának (1426 Budapest Pf.56) kell megküldeni. Nem igényelhető menetdíj-visszatérítés az odautazásra, ha az utazás elmaradása esetében a csoport a Bejelentésben megjelölt vonat indulása előtt legalább 1 órával nem mondta le utazását.

Együttes elhelyezés

A vasút - amennyiben az üzemi viszonyok lehetővé teszik - vállalja a csoportok együttes elhelyezését. Együttes elhelyezést általában 20 főnél nagyobb létszámú csoportok esetében lehet kérni. Amennyiben a megrendelő által megjelölt időszakban mentesítő vonat közlekedik, a vasúti társaság az együttes elhelyezést elsősorban azon biztosítja.

Együttes elhelyezés kétpéldányos írásos igényléssel kérhető, 7 nappal a tervezett indulás előtt nyújtható be. Együttes elhelyezés elsősorban a vonat kiindulási állomásától biztosítható. Más állomástól a vasút csak akkor vállalja az együttes elhelyezést, ha az igénylő a rendelkezésre bocsátott ülőhelyekért a Vasúti menetdíjtáblázatokban előírt üresfutási díjat megfizeti.

Az együttes elhelyezés céljára lefoglalt ülőhelyeket a vasút a vonatindító állomáson a vonat indulása előtt 10 percig, középállomáson a vonat indulásáig tartja fenn. Az együttes elhelyezés nem jelent kizárólagos használatot.

Az ülőhelybiztosítással közlekedő vonatokra helyjegy váltása kötelező.  Ha a vasút a vállalt együttes elhelyezést nem biztosította - a jegyvizsgáló igazolása alapján - a beszedett

üresfutási díjat levonás nélkül visszatéríti. Az együttes elhelyezés elmaradásáért kártérítés nem igényelhető.

További információk

Az utazás megtervezésével, a Bejelentés kitöltésével, az utazás lebonyolításával kapcsolatos kérdésekben a MÁV-START Zrt. szolgáltatásértékesítői nyújtanak segítséget.

Díjmentes utazás országos múzeumok és az Országház látogatására regisztrált diákcsoportok részére

A MÁV-START szolgáltatási területén és a GYSEV vonalain 2. kocsiosztályon belföldi díjmentes utazás igénybevételére jogosultak az ország területén működő:

 • általános iskola nappali tagozatos tanulói (beleértve a kisegítő gyógypedagógiai intézmények tanulóit is),

 • valamennyi középfokú tanintézet nappali tagozatos tanulói (beleértve a szakmunkásképző iskola, szakiskola, gimnázium, technikum és szakközépiskola tanulóit is),

 • minden 10. (tizedik) tanuló után egy fő kísérő (pedagógus vagy szülő).

A díjmentes utazás igénybevételének feltételei és menete:

 • A látogatni kívánt múzeumtól vagy az Országháztól kapott Fogadónyilatkozat (az érintett múzeumok felsorolását a 1502/2017. (VIII.11.) Korm. határozat tartalmazza) tanítási és szombati napra szólhat. A kedvezményes utazás a tanítási szünetekre nem vonatkozik.

 • A csoportos utazások esetében érdemes elsősorban a kedd-szerda-csütörtöki napokat választani, illetve a reggeli és délutáni csúcsidőn kívül utazni a zsúfoltság elkerülése érdekében.

 • Adott napra és vonatra a csoportok elhelyezésére vonatkozó maximum létszámot a MÁV-START a kihasználtság függvényében korlátozhatja.

 • A díjmentes utazás igénybevételét csak az iskola igényelheti a honlapon kialakított felületen (ide kérjük a linket)  az adatok kitöltésével, vagy e-mail-ben a kitöltött Bejelentés csoportos utazáshoz nyomtatvány megküldésével.

 • A tanintézetnek utazás előtt min. 7 munkanappal korábban bejelentési kötelezettsége van a területileg illetékes szolgáltatás-értékesítő felé, más esetben a díjmentes utazás elszámolását a vasúti társaság megtagadja. A menetjegy a fenti dokumentumok 2-2 példányos leadásával, valamint a szolgáltatás-értékesítő írásos visszajelzésével bármely MÁV-START személypénztárban igényelhető.  

 • Feláras vonat esetében a helyjegy díját külön meg kell fizetni.

 • Az utazáson résztvevőkről névsort kell készíteni 1 példányban, mely tartalmazza az Oktatási azonosító számot. Diákigazolvánnyal nem rendelkező diákoknak Igazolás az oktatási azonosítóról nyomtatvány kiállítása szükséges. A névsort a menetjegyvásárláskor és az utazás során be kell mutatni.

 • A menetjegy visszaútra csak akkor érvényes, ha azt a látogatás helyszínén az erre a célra rendszeresített eredeti bélyegző lenyomattal ellátták.

A menetjegy érvénytartama és felhasználása:

 • a csoportos utazás a fogadónyilatkozatban megjelölt tanítási vagy szombati napot megelőző nap 0.00 órakor kezdhető meg, a visszautazást a fogadónyilatkozatban megjelölt tanítási, vagy szombati napot követő nap 24.00 órájáig be kell fejezni.

 • díjmentes utazásra jogosult a csoport az iskola székhelyének vasútállomásától a fogadónyilatkozatot kibocsájtó múzeum helyének vasútállomásáig és vissza. Amennyiben a tanintézet székhelyén nincs vasútállomás a hozzá legközelebb eső vasútállomásra, illetve vasútállomásról váltható meg a díjmentes menetjegy.

 • a díjmentes utazás egy útra nem vehető igénybe, nem szakítható meg és hosszabb út részbeni fedezésére nem használható fel.

 • visszautazásra a csoportos menetjegy akkor érvényes, ha a látogatás helyszínén azt lebélyegezték. A bélyegzést Országház látogatás esetén a Közönségszervező Iroda, múzeumlátogatásnál a múzeum végzi.

 • bélyegeztetés hiányában a menetjegy visszaútra nem érvényes. Ez esetben a vasúti utazás általános szabályai szerint meg kell váltani az oda- és vissza útra szóló jegyet. Vonaton történő jegyváltás esetén a vasúti társaság felszámolja a Menetdíjtáblázat I. kötet C. fejezetében feltüntetett pótdíjat is.

Figyelem, a benyújtott igényeket a vasúti társaság elutasítja, ha:

 • a vasúti társaság közszolgáltatási szerződésben rögzített feladatainak kielégítését veszélyezteti,

 • ha az utazás vonatpótló autóbusszal kiszolgált szakaszt érint és az autóbuszos vállalkozó nem tud a csoport részére többlet-autóbuszt biztosítani,

 • ha a csoport vagy az adott vonatra bejelentkezett összes csoport együttesen a vonat ülőhely-kapacitásának legalább 50%-át elfoglalná, és a vonat további erősítését az üzemi körülmények nem teszik lehetővé, valamint a csoport más időpontban közlekedő vonat felajánlását nem fogadja el.

A fentiek alapján, nem javasolt több osztály, illetve tagozat ugyanazon napon és vonaton történő utazása.
Nemzetközi csoportos utazások

A legtöbb európai országba váltható kedvezményes csoportos menetjegy 6 fő feletti együtt utazó részére. A kedvezmények országonként eltérőek, utazásai megtervezésekor keresse fel szolgáltatásértékesítő kollégáinkat.

Kényelmes, közvetlen elérést biztosítunk Európa nagyvárosaiba, többek között Bécsbe, Salzburgba, Münchenbe, Prágába, Pozsonyba, Szófiába.

Közvetlen éjszakai csatlakozási lehetőségek várják a Bécsből Köln, Düsseldorf, Hannover, Hamburg, Velence, Firenze és Róma látnivalóira kíváncsi csoportokat.

Az utazásokhoz kérjen ár- és menetrendi ajánlatot a területileg illetékes szolgáltatásértékesítőtől!