Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje


A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (a továbbiakban Vtv.) szerinti közlekedési hatóságra, mint a MÁV-START Zrt. felügyeleti szervére vonatkozó adatok:

Hivatalos megnevezés: Építési és Közlekedési Minisztérium, Közlekedési Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság​, Vasúti Hatósági Főosztály

Székhely: 1038 Budapest, Váci út 188.

Postacím: 1441 Budapest, Pf.: 88.

Telefonszám: +36 1 474-1761

E-mail cím: vasut.nsa [KUKAC] tim.gov.hu

Honlap cím: https://www.kozlekedesihatosag.kormany.hu/hu/web/vasuti-hatosagi-foosztaly

Ügyfélszolgálat elérhetősége: 1011 Budapest, Fő u. 44-50.

Ügyfélfogadási rendje: személyes ügyintézés csak előre egyeztetett időpontban lehetséges

                Hétfő-csütörtök: 08.00-16.00

                Péntek: 08.00-12.00


A Vtv. szerinti vasúti igazgatási szervre, mint a MÁV-START Zrt. felügyeleti szervére vonatkozó adatok:

Hivatalos megnevezés: Építési és Közlekedési Minisztérium, Közlekedési Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság​, Vasúti Igazgatási Szerv

Székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 38.

Postacím: 1442 Budapest, Pf. 89.

Telefonszám: +36 1 373 1405

E-mail címeigazgatasiszerv.vasut [KUKAC] ekm.gov.hu

                      regulatorybody.rail [KUKAC] ekm.gov.hu

Honlap cím: www.kormany.hu


A MÁV-START Zrt. egyedüli tulajdonosa és tulajdonosi jogkörgyakorlója:

MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság


Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 52. § (1) bekezdése értelmében a személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsérelem bekövetkeztekor eljáró szerv: 

Hivatalos megnevezés: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Székhely: 1055 Budapest Falk Miksa utca 9-11.

Telefonszám: +36-1/391-1400

Telefaxszám: +36-1/391-1410

Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Honlap: http://naih.hu

Ügyfélfogadás helye: a székhelyen

Ügyfélfogadás rendje: személyes ügyintézés előzetes bejelentkezés alapján

Ügyfélfogadás rendje: hétfő - csütörtök 9:00 – 16:00 óra között, péntek: 9:00 – 14.00 óra között.

Telefonos ügyintézés: +36 (30) 683-5969; +36 (30) 549-6838

Online ügyintézés: http://naih.hu/online-uegyinditas.html

E-mail: ugyfelszolgalat [KUKAC] naih.hu


A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 18.§ (1) bekezdése értelmében a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezésében eljáró szerv:

Hivatalos megnevezés: Békéltető testület

A békéltető testület eljárásának alapvető célja és funkciója a fogyasztó és a gazdálkodó szervezet közötti vitás ügy egyezségen alapuló rendezésének megkísérlése, amennyiben ha ez nem lehetséges, a fogyasztói jogok gyors, hatékony és egyszerű érvényesítése érdekében az ügy eldöntése.

A területileg illetékes Békéltető testületek elérhetőségei.

Letölthető dokumentumokMéretDátum
PDF ikon Felettes felügyeleti szerv adatai - archív419.53 KB2023.02.15.

Letölthető archív dokumentumokMéretDátum
PDF ikon Felettes felügyeleti szerv adatai - archív306.17 KB2021.06.10.
PDF ikon Felettes felügyeleti szerv adatai - archív288.01 KB2021.07.30.