Költségvetési szervek

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye

A Társaság ilyen adatot nem kezel

A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége

A Társaság ilyen adatot nem kezel