Közlekedésbiztonsági projekt

A projekt bemutatása:

koháziós alap infoblokk

Azonosítási szám: KÖZOP-2.5.0-09-11-2011-0006

A projekt megnevezése: MÁV Zrt. közlekedésbiztonsági projektjei

Támogatás mértéke: 100%

 

A projekt célja több tételből álló, a közlekedésbiztonságot javító fejlesztések megvalósítása az országos vasúthálózaton. A projekt az alábbi projektelemekből áll össze:

a) Vasúti átjárók biztosítottságának javítása 172 helyen (sorompó program)

A szintbeni közút-vasúti kereszteződések országos felülvizsgálatát követően, valamint a személysérüléses balesetek alapján jelzésadás korszerűsítési beavatkozások (fénysorompók kiegészítése félsorompóval, fénysorompók izzós optikáinak kicserélése LED –es optikára) kerülnek végrehajtásra. A sorompófejlesztési program keretén belül elsősorban azokon a helyszíneken kerül sor sorompók, félsorompók telepítésére, illetve a meglévő biztosítási rendszerek korszerűsítésére, kiegészítésére, ahol voltak már balesetek.

A projekt keretén belül három év alatt összesen 172 vasúti átjáró biztonsági szintjének növelésére kerül sor. A projekt három év alatt összesen 105 db félsorompó hajtómű telepítését, 57 db fényjelző LED optikai beépítést vagy a sorompó vörös optikák LED-es lecserélését, 10 db új fél- és fénysorompó berendezések telepítését, valamint 18 helyszínen a közúti burkolat javítását és jelzés felújítását tartalmazza.

b) Vasúti átjárók vonatérzékelésének korszerűsítése

A projekt keretében megvalósítandó módosítások a kockázatot hivatottak csökkenteni oly módon, hogy a sorompó működtetése sínáramkör helyett tengelyszámlálóval, vagy induktív hurokkal történik, amelyeken a biztonságos működéshez nem szükséges a tökéletes kerék-sín villamos kapcsolat.

A projekt keretében 53 sorompóban kerül módosításra a biztosítóberendezés.

A helyi körülmények és a jelenleg üzemelő sorompó berendezések műszaki állapota függvényében 39 sorompó berendezésnél elegendő csak a vonatérzékelő elemek és a hozzátartozó kábelezés lecserélése, 14 esetben azonban az előzőeken túl a sorompó berendezés logikai funkcióit megvalósító berendezés részei is lecserélendők.

c) Vasúti átjárók megfigyelése eseményvezérelt kamerákkal (ún. V-tanú rendszer kiépítése)

A vasúti átjáró körzetének kamerás megfigyelése a szabálykövető közúti magatartás kikényszerítése érdekében. A projekt célja ezen kamera rendszerek elterjesztése, az események detektálása, a számonkérés lehetőségének biztosítása és az elrettentés eszközén keresztül a közlekedési morál javítása, a vasúti átjárók baleseti kockázatának csökkentése.

A projekt keretén belül olyan eseményvezérelt kamerák telepítésére, amelyek a sorompó pirosra vezérlésétől kezdődően (adatvédelmi okokból csak a rendőrség által kiolvasható kódolt formában) rögzítik a vasúti átjáró területén történteket, és bármely csapórúd letörése esetén felülírás mentesen megőrzi az eseményt a hatósági eljárás céljára.

d) Járműdiagnosztikai rendszerek

A projekt keretén belül beszerzésre kerülő és telepítendő járműdiagnosztikai és monitoring berendezések a MÁV Zrt. rendszerébe történő illesztésével a diagnosztikai eredmények szubjektivitásának minimalizálása által csökken a balesetek kockázata és tovább javul a pálya- és forgalombiztonság. Hőnfutásjelző, dinamikus kerékterhelés mérő, valamint űrszelvény vizsgáló berendezések telepítésére kerül sor.

A hőnfutás- és szorulófékjelző berendezések célja a vasúti tengely csapágyazásának és a fékrendszer állapotának futás közbeni ellenőrzése.

A dinamikus kerékterhelés-mérő berendezések, a túlterhelt és/vagy asszimetrikusan terhelt vasúti kocsik, valamint az intenzív fékezés, vagy anyagszerkezeti okok miatt megváltozott geometriájú kerékpárok kiszűrését és ezzel a vasúti pálya túlzott igénybevételét (ill. az ennek következtében megjelenő rendkívüli gyorsaságú pálya-elhasználódást) hivatottak megakadályozni. A kerékalak-hibák felderítése a környezet zajterhelésének csökkentését is szolgálja.

A rakszelvény/űrszelvény ellenőrző berendezések a vasúti teherkocsik szabályszerű rakodását hivatottak ellenőrizni, kiszűrve a szabálytalanul túlnyúló rakományt. Ennek egyrészt a telepített létesítmények védelme (pl. hídszerkezetek, vasúti pálya melletti oszlopok, jelzők, stb.), másrészt a szomszédos vágányon közlekedő vasúti járművek védelme a célja.

e) Videós pályafelügyeleti - pályadiagnosztikai rendszer (VPR) beszerzése

A pályafelügyeleti rendszer korszerűsítésére, a vizsgálatok objektivitásának növelésére szolgál a Videós Pályafelügyeleti Rendszer (VPR) telepítése. A Videós Pályafelügyeleti Rendszer a pályafelügyelet, pályadiagnosztika korszerű eszköze. A VRP korszerű lézer-optikai megoldás a vágány szerkezeti elemeinek vizsgálatára, amely egy kiértékelő szoftver segítségével automatikus hiba feltárást, felmérést, statisztikát, értékelést, minősítést tesz lehetővé. A rendszer informatikai alapokra helyezve biztosítja a lokális hibák osztályba sorolását, a sebesség és mérethatár kategória-függő hibalista szolgáltatását. A statisztikai szakaszokra vonatkozóan statisztikai jegyzéket készít, amely a szerkezeti elemek állapotára ad számszaki adatokat a műszaki szakemberek részére. A rendszer a szerkezeti elemek állapotának megítélésén túl ún. panoráma felvételt is szolgáltat, mely az egyes vágányszakaszok utólagos elemzésére biztosít lehetőséget, azaz egy kiértékelő szoftver segítségével automatikus hibafeltárást, felmérést, statisztikát, értékelést, minősítést tesz lehetővé.

Letölthető dokumentumokMéretDátum
Fájl Közlekedésbiztonsági projekt7.17 MB2015.12.18.