CEF 1-es vonali projekt

logo.jpg
Szűk keresztmetszetek felszámolása és az átjárhatóság fejlesztése a Budapest (Kelenföld) – Hegyeshalom vonalon 


A projekt azonosító száma: 2019-HU-TMC-0134-W

A kedvezményezett neve: MÁV Magyar Államvasutak Zrt.

A szerződött támogatás összege: 25 627 170 155 Ft, amelyet  
az Európai Unió az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből 15 920 340 348 Ft értékben,
míg a hazai költségvetés 9 706 829 807 Ft-ot biztosít.

A támogatás mértéke (%-ban): A Projekt összköltségének 100 %-a elszámolható.

A Projekt megvalósításának végső határideje: 2024.12.31. 


A Projekt szakmai tartalma:

A projekt célja a Budapest-Bécs vasúti összeköttetés színvonalának javítása, amelyet követően bővíthetővé válik a menetrendi kínálat, továbbá csökkenthető a járatok menetideje.

A fejlesztéssel érintett 1-es számú Budapest – Hegyeshalom országhatár országos közforgalmú vasútvonal Magyarország legnagyobb áruforgalmat és jelentős nemzetközi személyforgalmat lebonyolító vonala, egyúttal fontos szerepet tölt be Európa vasúti közlekedésében is, mert a TEN-T törzshálózat, illetve az RFC7, RFC11, a távlati RFC9, illetve RFC6 kerülő útirányú nemzetközi áruszállítási folyosó része.

Az új menetrendi szerkezetben várhatóan napi 16 pár járat kapcsolja majd össze a magyar és osztrák fővárost, a megállások számának csökkentésével a jelenleginél 16 perccel rövidebb, 2:25 perces menetidővel. A változással a Győr-Bécs nemzetközi kapcsolat színvonala is javul, a Budapest-Győr közötti menetidő is csökken. A nemzetközi vonatok gyorsítása szükségszerűen magával vonja az elővárosi közlekedés felgyorsítását is.

A Projekt keretében megvalósításra kerülő feladatok:

  • Korszerű Központi forgalomirányítási (KÖFI) berendezés kiépítése: A meglévő KÖFE berendezés helyett korszerű KÖFI berendezés kiépítése az 1. számú vasúti vonal biztosítóberendezéseihez, valamint illesztése a meglévő és maradó KÖFE rendszerekhez (Kelenföld, Ferencváros és a Déli pályaudvar, továbbá a kitekintő irányok állomásainak KÖFE berendezéseihez). A KÖFI kiépítése miatt a meglévő D55 típusú jelfogós állomási biztosítóberendezések ELPULT-tal történő ellátása. A meglévő KÖFE berendezés részét képező FET rendszernek az új KÖFI berendezéshez történő illesztése.
     
  • ETCS L1 fejlesztése: A jelenlegi L1 szintű ETCS esetében a pontszerű jelfeladás korlátaiból következő, bizonyos forgalmi szituációkban adódó jelentős forgalomkorlátozó hatások lépnek fel, jelentős szűk keresztmetszetet létrehozva. A szűk keresztmetszet kiküszöbölése érdekében, a nem megfelelő rendelkezésre állású ETCS L1 vonatbefolyásolási rendszer továbbfejlesztése érdekében rendszerkiegészítések (infill balizok telepítése, diagnosztikai rendszerfejlesztés) megépítése a vasútvonalon, valamint a Baseline frissítése az átjárhatósági előírásokat teljesítő 3.6.0-ra. Az ETCS L1 fejlesztésével további forgalomkorlátozó hatások is kiküszöbölhetővé válnak, ami hozzájárul a menetrendszerűség javításához is.
     
  • Biztosítóberendezés csere: A Hegyeshalom, Tata és Almásfüzitő felső állomáson lévő jelenlegi biztosítóberendezés hardver elemei elavultak, az alkatrészellátás nem biztosítható. Ezért a teljes belsőtéri elemeinek cseréje/felújítása és új áramellátó berendezés telepítése szükséges, amely tartalmazza új jelfogó- és áramellátó helyiség kialakítását is a meglévő felvételi épületben. A komáromi biztosítóberendezés előreláthatólag nem szorul teljeskörű cserére, ott a kezelőfelület cseréje/felújítása történik meg.

A projekttől elkülönülve, a MÁV Zrt.-s saját forrásából megvalósult az áramnemváltó fázishatár kiépítése. Az áramnemváltó berendezések cseréje/bővítése révén, a fejlesztés eredményeképpen kiiktatható a hegyeshalmi megállás. Az átalakított felsővezetéki szakaszon közlekedő villamos vontatójárművek a fázishatár szigetelőkön és a közbenső földelt szakaszon felemelt áramszedővel, de kikapcsolt megszakítóval haladhatnak át. A feszültség átkapcsolása az áthaladás során megtörténik. Az áthaladást követően a járművek a főmegszakító visszakapcsolását követően már a másik feszültségnemmel folytathatják útjukat.