Díjakról

Tisztelt Kérelmező!

Idegen beruházáshoz kapcsolódó vasútüzemeltetői és tulajdonosi hozzájárulások kiadását Társaságunk díjköteles tevékenységként végzi.

A díjak megfizetését kérjük a kérelem megküldésével egyidőben vagy a kérelem beküldését követően szíveskedjen megtenni!

A díjak két részből tevődnek össze az alábbiak szerint:

1. Adatszolgáltatási és vasútüzemeltetői vizsgálati díj:

  • adatszolgáltatási díj: bruttó 34 290,- Ft (27 000,- Ft + ÁFA)

Tájékoztatjuk, hogy az adatszolgáltatási díj a víziközmű, valamint az ingatlanhasznosítási közműegyeztetéseket tartalmazza!

A távközlési, erősáramú és biztosítóberendezési közműegyeztetések az E-közmű rendszerben, díjmentesen történnek!

  • vasútüzemeltetői vizsgálati díj:

    új kérelem esetén: bruttó 43 180,- Ft (34 000,- Ft + ÁFA)
    - vasútüzemeltetői hozzájárulás hatályának meghosszabbítása vagy megújítása esetén (változatlan műszaki tartalom mellett): bruttó 21 590,- Ft (17 000 Ft,- + ÁFA)

Az adatszolgáltatási díjat és a vasútüzemeltetői vizsgálati díjat külön-külön a MÁV Zrt. 10401000-49575453-53491332 számlaszámára történő átutalással szükséges megfizetni.

Átutalásnál kérjük, hogy a közlemény rovatban az alábbiakat szíveskedjen feltüntetni:

  • adatszolgáltatási díj esetén: „adatszolgáltatás: érintett település, helyrajzi szám(ok), kérelem fajtája”
  • vasútüzemeltetői vizsgálati díj esetén: „vasútüzemeltetői: iktatószám (amennyiben ismeri), érintett település neve, helyrajzi szám(ok), kérelem fajtája”

Tájékoztatjuk, hogy a kérelem elutasítása esetén az ügyintézési díj visszafizetésére nincs lehetőség.

Amennyiben a MÁV Zrt. által kért hiánypótlás nem teljesítése miatt a kérelem elutasításra kerül, a kérelem ismételt benyújtásával bruttó 43 180,- Ft (34.000,- Ft + ÁFA) mértékű vasútüzemeltetői vizsgálati díj ismételt megfizetése szükséges.

2. Tulajdonosi hozzájárulás kiadásának díja:

  • Új kérelem esetében az ügyintézési díj mértéke: bruttó 107 950,- Ft (85 000 Ft,- + ÁFA)
  • tulajdonosi hozzájárulás hatályának meghosszabbítása vagy megújítása esetén (változatlan műszaki tartalom mellett): bruttó 16 510,- Ft (13 000 Ft + ÁFA)

A díjat a MÁV Zrt. 10405004-49575453-53491002 számlaszámára történő átutalással szükséges megfizetni.

A közlemény rovatban kérjük, szíveskedjen feltüntetni az érintett települést, helyrajzi szám(ok)at, kérelem fajtáját, valamint - ha ismeri - a MÁV iktatószámot.

Tájékoztatjuk, hogy a kérelem elutasítása esetén az ügyintézési díj visszafizetésére nincs lehetőség.

Amennyiben a MÁV Zrt. által kért hiánypótlás nem teljesítése miatt a kérelem elutasításra kerül, a kérelem ismételt benyújtásával bruttó 107 950,- Ft (85 000,- Ft + ÁFA) mértékű ügyintézési díj ismételt megfizetése szükséges.
 

Együttműködésüket megköszönve, üdvözlettel:

MÁV Zrt.