Transzeurópai Közlekedési Hálózat fejlesztése

Tanulmányok a 22. számú kiemelt fontosságú vasúti projekt kidolgozásához

2007-EU-22070-S

Magyarország, Románia, Bulgária és Görögország együttműködésében, EU-s társfinanszírozással került megvalósításra 2008-2015 között a „Tanulmányok a 22. számú kiemelt fontosságú vasúti projekt kidolgozásához” tárgyú projekt. Célja az Athén – Szófia – Budapest – Bécs – Prága – Nürnberg/Drezda útvonalon lévő 22.sz. TEN-T prioritásos tengely e négy országra eső szakaszain az infrastruktúra fejlesztése, a beruházások összehangolása volt. E vonal az Európai Unió CEF és TEN-T rendeleteiben definiált Keleti/Kelet-Mediterrán (Orient/East-Med) törzshálózati folyosó része.

A projekt összes elszámolható költség kerete 13 millió EUR volt, 50%-os EU-s támogatás intenzitás mellett.

A projekt első („A”) fázisában a görög fél készíttetett felmérést, ill. tanulmányt a Hegyeshalom – Budapest – Lőkösháza – Curtici – Temesvár – Calafat – Vidin – Szófia – Kulata – Promachon – Thesszaloniki – Athén – Patras vonalszakasz jellemzőiről, az interoperabilitás érdekében szükséges fejlesztésekről, a tanulmány 2012-ben készült el.

A projekt második („B”) fázisában minden ország saját vonalszakasza vonatkozásában készíttetett terveket és tanulmányokat, melynek forrását 50%-ban TEN-T támogatás, 50%-ban hazai költségvetési forrás biztosította. A MÁV Zrt. a projekt keretében két tanulmányt készíttetett:

  • A „Tanulmány a Hegyeshalom – Budapest - Lőkösháza vonalszakasz kölcsönös átjárhatóságáról” feltérképezte, hogy a vonalszakasz vasúti alrendszerei milyen mértékben felelnek meg az átjárhatóság Európai Uniós műszaki előírásainak (ú.n. ÁME-knek), és mely konkrét területeken milyen beavatkozás szükséges az ÁME-kkel való összhang megteremtése érdekében.
  • A „Forgalmi tanulmány az ETCS 2-vel való üzemelésről” keretében elkészült az ETCS rendszer bevezetésével létrejövő kockázatok elemzése, meghatározták a kezelendő forgalmi szituációkat, és hozzájuk rendelték az érintett szabályozásokban az ETCS bevezetése miatt szükséges beavatkozásokat.

A tanulmányok készítésére és nemzetközi koordinációra Magyarország a projekt forráskeretéből mintegy 700.000 EUR-t használt fel.

A projekt Irányító Bizottság és Kontakt Partner Hálózat egyeztetések keretében 2011-2015 között éves gyakorisággal üléseztek Görögország, Bulgária, Románia és Magyarország EU-s társfinanszírozású vasútfejlesztésért felelős minisztériumainak és infrastruktúra-üzemeltető vállalatainak képviselői, az Európai Bizottság képviselőinek közreműködésével. Magyarország részéről a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közlekedési Infrastruktúra Főosztályának Vasúti Osztálya, valamint a MÁV Zrt., mint megvalósító delegáltjai vett részt az értekezleteken.

A megbeszélések résztvevői beszámoltak egymásnak a 22.sz. prioritásos tengely érintett szakaszán zajló és tervezett fejlesztésekről, kiemelten a jelen EU-s társfinanszírozású projekt keretében folyó előkészítő munkákról, valamint a határátmeneti eljárások helyzetéről és javításáról. Az egyeztetés célja az infrastrukturális fejlesztések nemzetközi összehangolása volt, és ez által egységesen jó minőségű pályavasúti szolgáltatás nyújtása a kiemelt tengely mentén. Egyes üléseken a 22. tengellyel átfedésben lévő 7-es (Keleti/Kelet-Mediterrán) árufuvarozási korridorral kapcsolatos tevékenységek megvitatása és a két korridor keretében végzett munka összehangolása is napirendre került.

A projekt megvalósítási időszak 2015. december 31-én lezárult, az Irányító Bizottság utolsó ülésére 2015. december 3-án került sor Budapesten, a MÁV Zrt. szervezésében. 

Letölthető dokumentumokMéretDátum
Fájl pp22_projekt.docx59.64 KB2016.09.14.